• Motion Control
  • Intern Transport
  • Lighting 9
  • SCADA Heading 1
  • Maatwerk heading 2
  • Stacker Heading 4

One Stop Shop

for production automation

Foundation Integrated Business Planning

Op donderdag 14 januari '16 werd De Roeve Integrated Business Planning opgericht. Dit is een nieuwe vennootschap in samenwerking met ISC (Intelligent Software Company) uit Arquennes. Het doel is om planningsystemen te implementeren in productiebedrijven. Met 'integrated' wordt bedoeld dat deze systemen geïntegreerd kunnen worden met zowel administratieve systemen zoals ERP, HR-software, warehouse systemen en met productiemachines met als uiteindelijk doel organisaties efficiënter te laten functioneren door hun resources effectiever in te zetten en samenwerking over de departementen heen te bevorderen. Resources kunnen zowel mensen als middelen zijn. 

PlanningForce is de merknaam van het softwarepakket dat door ISC sedert 12 jaar ontwikkeld wordt. Met de nieuwe vennootschap willen we de Nederlandstalige markt in België bewerken. Deze nieuwe activiteit past perfect in de Duitse visie 'Industry 4.0' of 'the digital factory' die als doel heeft om de industriële sector in Europa te houden of te doen terugkeren. Hierin wordt ingespeeld op het feit dat er enerzijds meer flexibiliteit zal geëist worden van fabrieken om te kunnen inspelen op de wisselende vraag en anderzijds op het feit dat productie op meerdere sites zal geschieden waarbij alle sites met elkaar moet kunnen communiceren om het productieproces te stroomlijnen.

Hiermee zetten we op het juiste moment een belangrijke stap om de technologische evolutie die in de industriële sector gaande is te volgen.

 

Meer informatie vindt u binnenkort op onze website of via www.planningforce.com